ТИМ / Права за ползване

 

Права за ползване

Този уебсайт е собственост на ТИМ ООД България. ТИМ ООД има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление. С достъпа до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е педмет на авторско право на ТИМ ООД с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да било публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на ТИМ ООД.
Разрешение за позлване на части от този сайт за специфични цели можете да поискате от отдел маркетинг на адрес: office at timlegwear dot com

Връзки с други сайтове

ТИМ ООД не носи отговорност за информация (в т.ч. за нейната пълнота), съдържаща се в сайтове, към които настоящният има хипервръзки.

Отговорност

ТИМ ООД поддържа актуална информация на сайта, което не изключва възможност понякога да възникват обективни пропуски.. ТИМ ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или ползването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива. воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - ТИМ ООД по ЗАПСП. Потребителя сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

 

Последно обновяване на 10 Май 2007

Пишете с въпроси на: office at timlegwear dot com

 
Switch to English Language Switch to Bulgarian Language Switch to Romanian Language
Права за ползване
 © 2009 Всички права запазени - ТИМ оод България 
 Клиентски сайт

Избери Език: